آدرس صفحه : صفحه اصلی > نقشه وب سایت

      
مشاره رایگان : 77278523 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات متداول   دستگاه ساعت زنی اثر انگشتی   تلفن : 77278523 021   صفحه اصلی
......................................................   ......................................................   ......................................................   ......................................................
نقشه سایت   دستگاه حضور و غیاب   نمابر : 77900639 021   محصولات
......................................................   ......................................................   ......................................................   ......................................................
دریافت کاتالوگ   نرم افزار حقوق و دستمزد   فروش 24 ساعته : 09196829249   پشتیبانی
......................................................   ......................................................   ......................................................   ......................................................
nino Web Mail   نرم افزار مدیریت بیمه نامه ها   پشتیبانی 24 ساعته : 09354325509   درباره ما

 

Copyright 2014. All rights reserved nino Co. ltd.

تمامی حقوق سایت برای شرکت داده پردازان نیک نوین فاوا محفوظ می باشد

نقشه وب سایت

  صفحه اصلی <
  محصولات

<

 
  اتوماسیون حضور و غیاب

<

   

دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر کارت بدون تماس

<      

دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر سنسور اثر انگشت

<      

دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر کارت بدون تماس و سنسور اثر انگشت

<      

دستگاه حضور و غیاب مبتنی بر کارت بدون تماس مینی

<      

دستگاه حضور و غیاب فوق پیشرفته

<      
  ARM - Tiny6410 <    
  نرم افزار حقوق و دستمزد <    
  دستگاه تایمر و کنترل کننده لوازم الکترونیکی و الکترومکانیکی <    
  چاپ و چاپگر کارت پرسنلی <    
  نرم افزار مدیریت بیمه نامه ها <    
  اتوماسیون مدیریت کارت اعتباری <    
  اتوماسیون کنترل تردد کتابخانه <    
  نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری <    
  کیوسک اطلاع رسانی <    
  گیت کنترل تردد <    
  برگزاری دوره های تخصصی <    
  UPS <    
  RFID <    
  دریافت سریع کاتالوت محصولات <    
    پشتیبانی <  
  دانلود نرم افزار مورد نیاز

<

   
    گالری <  
  تصاویر نمایشگاه

<

   
    دانشگاه مجازی <  
  دانشکده کامپیوتر

<

   
  دانشکده برق و الکترونیک

<

   
    درباره ما <  
  فرهنگ نی نو

<

   
  اعضای هیئت مدیره شرکت

<

   
  افتخارات

<

   
    تماس با ما <  
  ارتباط مستقیم با مدیر عامل

<

   
   

سوالات متداول

<  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84"> <url> <loc>http://www.ninoco.ir</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/crm.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/insurance.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/credit-card.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/payroll.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/rollcall.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/contact-us.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/about-us.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/virtual-university.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/gallery.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/support.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/sale.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/index.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/faq.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/map.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/catalog.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/webmail.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/sabt-web-site.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/eftetahiye2.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/bluetooth.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/namayandegi-ahvaz.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/namayandegi-esfahan.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/customer-list.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> <url> <loc>http://www.ninoco.ir/namayandegi.html</loc> <lastmod>2014-08-12</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> </urlset>